Selin Nimet Güren

Selin Nimet Aydın 1991 yılında Ankara’da doğdu. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezun oldu. 2018 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsünde Medya Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlayıp 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ne geçiş yapmış ve eğitimine devam etmektedir. Çeşitli sergilere katıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde serbest öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Selin Nimet Aydın was born in 1991 in Ankara. In 2014, she graduated from Gazi University, Faculty of Fine Arts, Department of Visual Communication Design. In 2018, she started her graduate education in the Department of Media Design at Ankara Hacı Bayram Veli University Graduate Institute, and in 2020 she attended to the Department of Visual Communication Design and she is still continuing her education. She has participated in various exhibitions. Right now she is working as a freelance lecturer at Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Fine Arts, Department of Visual Communication Design.