Prof. Çiğdem Demir

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nden “İhsan Doğramıcı Üstün Başarı” ödülünü alarak birincilikle mezun oldu. Ankara ve Milano’da çeşitli ajanslarda genç sanat yönetmeni olarak çalıştı. Hacettepe Üniv. G.S.F, Grafik Böl.’nde 2001 yılında YL, 2006 yılında ise SY eğitimlerini tamamladı. 2001-2002 “İtalyan Hükümetinin Araştırma Bursu” ile Brera GSF Multimedya Departmanı, Milano – İtalya’da okudu.  2017’de Profesör olan Demir, AHBV Üniv. G.S.F Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

A.B.D, Litvanya, Azerbaycan ve Kıbrıs ‘ta bulunan üniversitelerde konferanslar, çalıştaylar  ve tasarım jüriliklerinde yer almıştır.  A.B.D, İtalya, Litvanya, Azerbaycan olmak üzere 15 Kişisel sergisi vardır.  51 Ulusal/Uluslarası karma sergi katılımı olan Demir’in , grafik tasarımı alanlarında 6 ödülü de bulunmaktadır. Luzer’s Archive 2014/2015 yılı “200 En İyi İllüstratörler kitabı”nda bir eseriyle yer aldı.  İngilizce bir kitabı ve çeşitli dillerde yayınlanmış makale ve bildirileri, tasarım dergilerinde yazıları bulunan Demir, bilimsel ve sanatsal çalışmalarını markalama tasarımı, marka stratejisi, reklam tasarımı,  illüstrasyon ve sergileme tasarımı alanlarında devam ettirmektedir.

2019 yılında Ankara Marka Buluşmaları’nda key note konuşmacı olarak yer almış, Portfolyo Günleri başta olmak üzere tasarım etkinlikleri düzenleyen We Design Too tasarım platformunun kurucularındandır.


www.cigdemdemirdesign.com
www.wedesigntoo.too