Ezgi Bengisu Bahar

2018 yılında Erciyes Üni. G.S.F., Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2016’da Erasmus+ programı ile Trnavska Univerzita v Trnave, Slovakya’da eğitim gördü. Ulusal ve uluslararası sergilere katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu 3. Uluslararası Sanat Sempozyumu’nda yer aldı. Poster for Tomorrow’da shortlist’e giren bir afişi ve 25. Uluslararası Ankara Caz Festivali Tasarım Yarışması’nda Caz Derneği özel ödülü bulunmaktadır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Medya Tasarımı ASD’de yüksek lisans yapmaktadır.


Graduated from the F.A.F. – Visual Communication Design Dept., Erciyes Univ. in 2018. Studied in Trnavska Univerzita v Trnave, Slovakia with the Erasmus + program in 2016. Participated in national and international exhibitions. Took part in the 3rd International Art Symposium organized by Muğla Sıtkı Koçman University. Has a shortlisted poster in Poster for Tomorrow and the Jazz Association special award at the 25th International Ankara Jazz Festival Design Competition. Currently doing M.A. in Media Design, Ankara Hacı Bayram Veli Univ.