Biz kimiz?

We design too

bir tasarım platformudur.
is simply a design platform.


Prof. ÇİĞDEM DEMİR

1975, Ankara. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nden “İhsan Doğramıcı Üstün Başarı” ödülünü alarak birincilikle mezun oldu. Ankara ve Milano’da çeşitli ajanslarda genç sanat yönetmeni olarak çalıştı. Hacettepe Üniv. G.S.F, Grafik Böl.’nde 2001 yılında YL, 2006 yılında ise SY eğitimlerini tamamladı. 2001-2002 “İtalyan Hükümetinin Araştırma Bursu” ile Brera GSF Multimedya Departmanı, Milano – İtalya’da okudu.  2017’de Profesör olan Demir, AHBV Üniv. G.S.F Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

A.B.D, Litvanya, Azerbaycan ve Kıbrıs ‘ta bulunan üniversitelerde konferanslar, çalıştaylar  ve tasarım jüriliklerinde yer almıştır. A.B.D, İtalya, Litvanya, Azerbaycan olmak üzere 15 Kişisel sergisi vardır.  51 Ulusal/Uluslarası karma sergi katılımı olan Demir’in , grafik tasarımı alanlarında 6 ödülü de bulunmaktadır. Luzer’s Archive 2014/2015 yılı “200 En İyi İllüstratörler kitabı”nda bir eseriyle yer aldı.  
İngilizce bir kitabı ve çeşitli dillerde yayınlanmış makale ve bildirileri, tasarım dergilerinde yazıları bulunan Demir, bilimsel ve sanatsal çalışmalarını dijital tasarım,  illüstrasyon, tipografi, sergileme tasarımı alanlarında devam ettirmektedir.
www.cigdemdemirdesign.com

 

1975, Ankara. Graduated from the F.A.F – Graphic Design Dept., Hacettepe Univ. in 1998 in first place. Finished M.A in 2001, Phd in 2006 in Graphic Design Dept. – Social Sciences Institute of Hacettepe Univ..  Studied in Department of Multimedia , F.A.F. at Brera Univ. in Milan, Italy in 2001-2002 with a schoolarship of Italian Government. She is an Professor (since 2017) in the Dept. of Visual Communication, Faculty of Fine Arts – AHBV.

Gave conferences, workshops  and paticipated in design juries in U.S.A, Lithuania, Azerbaijan and Cyprus. Has 15 personal exhibitions (U.S.A, Italy, Lithuania, Azerbaijan). 51 National/International exhibitions. Her latest illustration art work was selected and publish in the book of Luzer’s ARCHIVE “200 Best Illustrators Worldwide 2014”. Demir also has 6 awards in Graphic Design, a design book in english, articles in design journals.  Produces in digital design, illustration, typography, exhibition design fields.
www.cigdemdemirdesign.com


Doç. Dr. PELİN ÖZTÜRK GÖÇMEN

2002 yılı Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 2006 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Gazi Üniversitesi M.E.F. Grafik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 2014-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2017 yılında doçent ünvanını almıştır. Gazi Üniversitesi’nin bölünmesi ile kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dekan yardımcısı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı görevlerini halen sürdürmektedir.