Arş. Gör. İrem Bilgi

2011 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden birincilikle mezun oldu, çeşitli reklam ajanslarında görsel tasarımcı olarak deneyim kazandı. 2013 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Medya Tasarımı Anasanat Dalında sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir. “Mypography” adında bir kişisel sergisi, ulusal ve uluslararası birçok sempozyum ve karma sergiye katılımı bulunmaktadır. Son yıllarda hand lettering (özgün harfleme) ve illüstrasyon alanlarında çalışmalar yürütmektedir.